What is Pligg?
Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.
Latest Comments

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich