What is Pligg?
    Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.
    Latest Comments

    „Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain