Před třemi lety jsem bojovala se stejným problémem, až do té doby, než mi kamarádka u polední kávy řekla něco, co mi tak docela otevřelo oči..jak zhubnout..
What is Pligg?
Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.
Latest Comments