Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?
Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.
Latest Comments

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich